Úvod

 

    

    Vitajte na našej internetovej stránke,

    je mi potešením , že ste nás navštívili.

 

    Je to stránka venovaná duševnému zdraviu,

                                               prevencii  a liečbe psychických porúch.

     

    Moje meno je Mário Kríž , som psychiater a rád by som sa Vám

  v krátkosti predstavil.

  R.1996 som úspešne ukončil štúdium na Univerzite Komenského

  v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. Od r. 1996 do roku 2004 som

  pracoval ako sekundárny lekár-psychiater na psychiatrii v Prešove.

    R.2000 som získal atestáciu z psychiatrie na výkon praxe.

    Od roku 2004 pracujem v špecializovanej zdravotnej  ambulancii na

   Poliklinike Sabinov   n.o.

     Moja sestrička je Mgr. Slávka Bodnárová, ktorá ukončila magisterské

   štúdium ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

   Pracovala  v nemocnici na ortopedickom a traumatologickom oddelení ,

   niekoľko rokov v ambulancii praktického lekára. Od r. 2015 pracuje na

   psychiatrickej ambulancii.

     

   Poskytujeme liečebnú a preventívnu psychiatrickú starostlivosť pre

   dospelých pri všetkých diagnózach, racionálnu psychoterapiu a

   poradenstvo.

     Na prvé vyšetrenie je nutné sa objednať buď telefonicky,alebo osobne.

   Akútne stavy vyšetrujeme bez objednania.

   Tiež  je dôležité doniesť prepúšťaciu správu z nemocnice,

   nálezy od iných lekárov, zoznam liekov, čo pacient užíva.

     Navštevujeme aj domov dôchodcov Senior Vital v Sabinove, kde sa 

   staráme o starších ľudí s psychickými problémami.

    

     Ak máte nejaké psychické ťažkosti , s ktorými si neviete poradiť, sme tu 

   pre Vás, radi Vám pomôžeme a poradíme, tešíme sa na Vás.